Isang portal na nagbibigay ng pagkakataon na makilala ang mga mangangaral ng Ahlussunnah sa Pilipinas para sa madaling pakikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng kanilang personal na website at account sa social media.

Ang layunin ng serbisyong ito; ang magbukas ng isang pagkakataon para sa mga Duat, mga khatib, at mga iskolar sa Pilipinas upang maipalaganap nila ang anumang kaalaman na mayroon sa kanila sa larangan ng da’wah. Ito ay sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang mga personal website o account nila sa Facebook ditto sa website na ito.

0