Ang mga Official, civil, academical, at Da’wah authorities na may ugnayan at pakikipagtulungan sa Ayah for Call and Guidance Inc. saan man sa mundo.

0